Doa Qunut Sholat Subuh Pendek Terlengkap Dalam Bahasa Arab Latin Dan Terjemahan

Tak sedikit dari umat muslim yang belum tahu bagaimana bacaan doa qunut sholat subuh ini. Karena tidak sedikit dari umat muslim ketika ini yang malas untuk berguru aalagi menghafal. Tidak apa-apa bila shalatnya berjamaah dan menjadi makmum tetapi bagai mana bila lagi sedniri atau munfarid. Nah sebab itulah salah satunya yang mendorong kami menunjukkan goresan pena yang berisikan doa tersebut.

Qunut subuh di lakukan pada rakaat kedua setelah setelah i'tidah atau ketika bangun dari ruku sebelum sujud. Begitu juga padaqunut lainnya baik itu witir atau nazilah yaitu di kerjakan pada rakaat terakhir. Perlu di ketahui bahwa bacaan doa qunut pada sholat subuh hukumnya ialah sunat meskipun begitu tetapi sunatnya sangat di anjurkan bagi seluruh umat islam sebab sudah menjadi sunah rosul dan juga menurut madzhab imam syafi'i dan maliki hukumnya ialah sunat muakad yaitu sunat yang di kuatkan.

Sebenarnya bukan hanya qunut subuh saja yang di sunatkan tetapi juga pada qunut najilah ( qunut yang di bacakan pada ketika ada kejadian yang bersipat musibah) dan juga pada qunut witir ( Qunut yang di bacakan ketika shalat witir) , bahkan bila tertinggal atau lupa membaca doa qunut maka harus di ganti dengan sujud sahwi

Bacaan Doa Qunut Sholat Subuh Lengkap Bahasa Arab Latin Dan Terjemahan

Untuk lebih jelasnya mari kita simak gotong royong wacana doa qunut subuh lengkap arab , latin beserta artinya

Bcaan Doa Qunut Subuh


Bacaan Doa Qunut Sholat Subuh Lengkap Bahasa Arab Latin Dan Terjemahan

Doa Qunut pada sholat munfarid ( sendiri )

Tuhan hummah dinii fiiman hadait. Wa'aa finii fiiman 'aafait. Watawallanii fiiman tawal-laiit. Wabaariklii fiimaa a'thait. Waqinii biroh matika syarramaa qadhait. Fainnaka taqdhii walaa yuqdha 'alaik. Wainnahu laayadzilu man walait. Walaa ya'izzu man 'aadait. Tabaa rakta rabbanaa wata'aalait. Falakalhamdu 'alaa maaqadhait. Astaghfiruka wa'atuubu ilaik.
Wasallallahu 'ala Sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi. Wa'alaa aalihi washahbihi Wasallam

Doa Qunut Pada Shalat Berjamaah Yang Di Bacakan Imam

Tuhan hum-mah dina-a fi-iman hadait , Wa'aa finaa fi-iman afait Watawal-lana fimaan tawalait Waba-ariklana-a fi-ima a'thait Wakina-a birohmatika sar-roma qodoit Fain-naka takhdi walaa yuqdha alaik Wain-nahu laa yadziluman alait , Walaa yaiz-zuman adait Tabaa rakhtaa rab-banaa wata'a laita Falakal hamdu alaa maa qhadaita , Astaghfiruka wa' atu-ubu ilaik wasal-lalohu 'ala sayiddina muhammadin nabiyil ummiyi , wa alaa aalihi wasahbihi wasallam.

Artinya : Ya Tuhan tunjukkanlah akan daku sebagaiman mereka yang telah Engkau tunjukkan , Dan berilah kesihatan kepadaku sebagaimana mereka yang Engkau telah berikan kesihatan , Dan peliharalah daku sebagaimana orang yang telah Engkau peliharakan , Dan berilah keberkatan bagiku pada apa-apa yang telah Engkau kurniakan , Dan selamatkan gua dari ancaman kejahatan yang Engkau telah tentukan , Maka sebetulnya Engkaulah yang menghukum dan bukan kena hukum , Maka sebetulnya tidak hina orang yang Engkau pimpin , Dan tidak mulia orang yang Engkau memusuhinya , Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha tinggi Engkau , Maha bagi Engkau segala kebanggaan di atas yang Engkau hukumkan , Ku memohon ampun dari Engkau dan gua bertaubat kepada Engkau , Dan supaya Tuhan mencurahkan rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad , keluarga dan sahabatnya.

Demikianlah Pembahasan Kami wacana doa qunut subuh yang mampu kita amalkan supaya pembahasan ini bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua , mohon maaf yang sebesar-besarnyabila ada kekeliruan dalam tulisannya. doa qunut sholat subuh pendek terlengkap dalam bahasa arab latin dan terjemahan , mp3 , hukum , untuk imam , bahasa indonesia , nazilah , sesudah wudhu , witi.

Previous
Next Post »